Επικοινωνία

con address           Χρυσούπολη, Τ.Κ. 64200, Καβάλα

con email           dimosnestou@gmail.com , 

               mail@dimosnestou.gov.gr

con tel           2591350102, 3

con fax           2591023700

www.nestos.gr

 

Φόρμα Επικοινωνίας